Romana
" Revista ONLINE deschisa tuturor elevilor ! "
International Kids Coding Competition
Olimpiade de programare pentru copii
Asociatia SasoryCode

Acord GDPR parinti

:: descarcă Acordul in format PDF

Acord
privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Încheiat între:
Asociaţia SasoryCODE , CIF 44231279 , înreg. în Reg. naţional ONG sub nr. 1847/A/2021, cu sediul în Gârbovi,  jud. Ialomiţa , denumită în continuare “Asociaţie

şi

______________________________________________________________________
(numele şi  prenumele părintelui sau reprezentantului legal)

în calitatea sa de :         [ ]     părinte- tată          [ ]      părinte-mamă         [ ]      reprezentant legal
legitimat cu CI seria/nr: ______________________ CNP __________________________________
cu domiciliul în ___________________________________________________________________
telefon contact ____________________ email contact ___________________________________   
denumit mai departe “părinte


Obiectul Acordului:
______________________________________________________________________
(numele şi  prenumele părintelui sau reprezentantului legal)
îşi exprimă acordul pentru copilul (denumit mai departe “elev”):
                -nume şi prenume elev : _______________________________________________
                -data naşterii elev : ___________________________________________________
                -din clasa : __________________________________________________________
                -şcoala : ____________________________________________________________
                -din oraşul/judeţul : ___________________________________________________
în vederea trimiterii de către acest elev de articole/interviuri de interes  şcolar, academic, artistic etc. pentru a fi postate pe site-ul www.revistaclasei.ro , pentru una sau mai multe categorii de articole prezentate pe prima pagină a site-ului. 
Părintele este de acord cu Regulamentul postat pe acest site şi  este de acord să verifice conţinutul articolelor  propuse spre publicare de către elev, înainte de trimiterea acestora către revistaclasei.ro.
Părintele înţelege şi este de acord că va răspunde în totalitate de conţinutul acestor articole, Asociaţia neasumandu-şi nici o răspundere pentru conţinutul său veridicitatea acestora.
Părintele este,  deasemenea,  de acord ca următoarele date ale elevului să fie prezentate pe site:

[X]

poza elevului                       

[X]

numele elevului şi clasa/scoala/oraşul în care este înscris

 Părintele înţelege  că, oricând, printr-un simplu email trimis către administratorul siteului www.revistaclasei.ro (redactie@revistaclasei.ro) , poate solicita ştergerea datelor personale ale elevului stocate pe acest site şi/sau ştergerea parţială sau totală a articolelor publicate de către elev.

Prezentul acord a fost exprimat în concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (*GDPR) şi Legea nr. 19/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Dată acord :_________________


Părinte,                      

_____________________________________________                                        
(numele şi semnătura părintelui/reprezentantului legal)